Info


Nye medlemmer / Prøveskydning

Ønsker du at prøve kræfter med skydningens udfordinger, vil du være skarp til at finde ro? Så er Riffelskydning og/eller pistolskydning måske det der skal til for at udfordrer din koncentration og styrke din fokus.


Kunne du tænke dig en prøveskydning for at se om det er noget for dig, er du meget velkommen. Skydning er for alle ung som gammel. Har du ikke skudt før, giver Blistrup Skytte Forening dig de første 25 .22lr patroner gratis, yderligere ammunition kan tilkøbes til normale klubpriser.


Inden du møder op skal du kontakte vores formand Thomas Holmbæck på telefon +45 2624 9403 og aftale de nærmere omstændigheder.
Nyhedsarkiv23-12-2023


Kære BSI medlem, årets sidste skud er affyret.
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.
Vi glæder os til at se jer igen til næste klubaften d. 9/1 2024 kl. 17:00.12-04-2023


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Blistrup Skytte og Idrætsforenings
skytteafdeling.
Generalforsamlingen holdes i skytteafdelingens lokaler


Tirsdag d. 2 Maj 2023 kl. 18:00


Dagsorden
a) Valg af dirigent
b) Valg af referent og stemmetæller
c) Aflæggelse af beretning
d) Forelæggelse af kasserens reviderede regnskab
e) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag
f) Indkomne forslag
g) Valg af kasser
Ingen forslag, er der et medlem der kunne være behjælpelig med denne rolle, vil det blive
meget værdsat
h) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Lars Bugge, accepterer genvalg
Sune Hansen, accepterer genvalg
i) Valg af 2 suppleanter
j) Valg af 2 revisorer
k) Valg af revisorsuppleant
l) Eventuelt
Der gøres opmærksom på, at forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen.


NB: Der skydes kun fra 17:00 – 17:45


10-02-2023

Husk at vi har vinterferie lukket på tirsdag d. 14/215-11-2022

Vær opmærksom på at vi har ændret tidspunktet for vores klubaftener fra 18 - 20 til 17 - 19, stadigvæk på tirsdage.05-04-2021

Kære BSI medlem,


Som det står for øjeblikket, vil der, ifølge DGI, først blive åbnet for voksen indendørsidræt fra d. 6 Maj, dog er det ikke afgjort hvilke idrætsgrene der er tale om.


Så for ikke at love noget vi ikke kan hold, vil vi undlade at love noget. Men vi opdaterer her på siden og på www.bsiskytte.dk, når vi får noget mere håndgribeligt at gå efter fra DGI.


Mvh, BSI Skytteafdelings bestyrelse02-03-2021

Kære BSI medlem, det kommer vel næppe som en overraskelse at vi endnu gang må udsætte vores åbning. Vi sætter nu Tirsdag d. 6/4 2021 som en næste mulig åbning.


Mvh, BSI Skytteafdelings bestyrelse


03-02-2021

Vi må beklageligvis endnu engang udskyde årets først klubaften til Tirsdag d. 2 Marts 2021.

Vi vil opdatere med mere information, når vi ved mere.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen i BSI, skytteafdeling
17-01-2021

I forhold til de opdaterede covid-19 restriktioner, justerer vi tidspunkt for første klubaften, som nu forventes at blive Tirsdag d. 9 Februar kl. 18:00.


Vi vil opdaterer med mere information, når vi ved mere.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen i BSI, skytteafdeling31-12-2020

På baggrund af seneste udmeldingen fra regeringen, justerer vi tidspunkt for første klubaften, som nu forventes at blive Tirsdag d. 19 Januar kl. 18:00.

Vi vil opdaterer med mere information, når vi ved mere.

Vi ønsker alle en god og stille Nytårsaften, og et corona frit Nytår så hurtigt som muligt


Med venlig hilsen

Bestyrelsen i BSI, skytteafdeling.


07-12-2020

På baggrund af udmeldingen fra regeringen, må vi desværre aflyse alt skyde aktivitet resten af året.

Næste forventede skyde aften bliver Tirsdag d. 5 Januar.Vi vil opdaterer med mere information, når vi ved mere.


Vi vil ønske alle en glædelig og forhåbentlig Corona fri Jul og godt nytår, det kan vel næsten kun blive bedre.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen i BSI, skytteafdeling.09-07-2020

Kære BSI medlem,
Det er nu igen blevet muligt at åbne op for indendørs skydning i BSI, dog ud fra nogle forsigtigheds principper. Inden vores officelle sæson start d. 1/9 2020 kl. 18:00, vil vi gerne åbne op for skydning på følgende datoer:
14-07-2020
21-07-2020
04-08-2020
18-08-2020
Der vil være følgende skyder tider:
kl. 18:00 .22 Riffel på bane 1,3,5 og 6
kl. 18:15 .22 Pistol på bane 8 og 10
kl. 18:45 .22 Riffel på bane 2 og 4
kl. 19:00 .22 Pistol på bane 7
kl. 19:00 Grov Pistol el. .22 Pistol (Grov pistol har fortrinsret) på bane 9


Foreningsvåben kan bruges, men kun 1 gang pr. aften, samme famile på op til 3 personer kan benytte samme bane og våben.
Der vil være tilmelding via vores Facebook gruppe. Der vil komme et opslag for hver skyde aften. Tilmeld dig ved at svare på opslaget med ønsket tid og våben type, samt om du vil benytte et foreningsvåben eller medbringer eget våben.


Der er opstillet en bøtte med håndsprit ved indgangen til skydebanerne, som benyttes inden man går ind i til skydebanerne. Det vil ikke være muligt at opholde sig i klublokalet.


Ved ankomst går man direkte udefra og ind til den tildelte bane, skydeleder vil aflevere våben og ammunition. Skydelederne vil naturligvis, inden enhver omgang med våben og ammunition, have af sprittet sine hænder behørigt.


Husk som altid og alle steder —> Hold afstand og pas på hinanden.
Mvh, Bestyrelsen i BSI Skytte afdeling


21-05-2020

Kære BSI medlem,

Vi kan desværre stadigvæk ikke tilbyde skydning i BSI, hverken på Saxegaard eller i vores egne lokaler. Omend der er åbnet op, for udendørs skydning, herunder udendørsskydning hvor man har standplads i et åbent skyde hus, så giver DGI’s fortolking af reglerne, ikke mulighed for at tilbyde medlemmerne, at benytte foreningens våben.


Hvad der sker fremover er svært og sige, men vi afventer reglerne for 3. fase af Danmarks genåbning, og DGI’s fortolkning af samme. Når vi har modtaget disse, vender vi tilbage med hvad vi evt. kan tilbyde af skydning hen over sommeren.


Det betyder ligeledes, at de få der endnu ikke har været  til våbenkontrol, kommer til at vente til tidligst, når (hvis) vi starter den ny indendørssæson til September.Med venlig hilsen,

BSI’s Bestyrelse12-03-2020

CoVid19/Corona-virus


Statsministeriet har i går aftes meldt ud, at alle skoler og offentlige institutioner lukker fra fredag, og minimum 2 uger frem, og muligvis længere.


Gribskov kommune meddeler: "I forlængelse af Statsministerens udmelding om at alle indendørs kulturinstitutioner som fx biblioteker og fritidstilbud mv. lukker nu og foreløbig to uger fra fredag. Alle kommunale og selvejende bygninger vil derfor være lukket for alt aktivitet, møder mv. fra d.d. Som det ser ud lige nu, så forventer vi at der tidligst lukkes op igen den 28. marts 2020.


Blistrup Skytteforening vil i denne forbindelse holde lukket ihvertfald d. 17-24-31 marts. Det betyder også at arbejdsdag på lørdag d. 14 er aflyst, samt våbenkontrol d. 17/3 og 24/3 bliver flyttet, der vil blive oplyst et nyt tidspunkt for våbenkontrol senere.


19-01-2020

Vi holder Ordinær Generalforsamling d. 18-02-2020 kl. 18:00 i cafeteriet.


17-02-2020

Ordinær Generalforsamling


Blistrup Skytteforening afholder ordinær generalforsamling i cafeteriaet
TIRSDAG D. 18-2-2020 kl 18.00


Dagsorden
- Valg af dirigent
- Valg af protokolfører
- Aflæggelse af beretning.
- Bestyrelsen aflægger regnskab
- Bestyrelsen aflægger budget—forslag
- Indkomne forslag
- Valg af formand (Thomas stiller op igen)
- Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Lars Bugge og Per Maansen stiller op) - Ekstraordinær valg af kasserer for 1 år. (Jørgen Palmbak stiller op)
- Valg af 2 suppleanter
- Valg af 2 revisore
- Eventuelt


NB. Der skydes ikke denne dag.


02-01-2020

BSI Skytte afdeling ønsker alle en glædelig bag Jul og et rigtig godt Nytår, vi håber i alle fik skudt det godt ind :-) Vi ses til første klub aften Tirsdag d. 7/1 kl. 18:00.


Til alle medlemmer med våben på SKV2, der vil i løbet af 1. kvartal blive kaldt til våbensyn, der vil komme mere information via mail.


08-10-2019

Husk at vi holde lukket i efterårsferien, dvs. ingen skydning Tirsdag d. 15/10


14-03-2019

Der indkaldes til ordinær general forsamling i Blistrup Skytte Forening Tirsdag d. 26 Marts 2019 kl. 18:00 i Cafeen


Vedtægter for Blistrup Skytte og Idætsforening kan hentes her.


17-02-2019

Som en del af planlægningen til udbedring af pistol afsnittet, tager BSI bestyrelsen på besøg i Lyngby Skyttelaug. Der er derfor IKKE skydning Tirsdag d. 19/2 2019.
Dette her kan du også opleve i Blistrup Skytte Forening.....

Du kan skyde med både fin pistol med kaliber .22lr eller grov pistol / revolver, som den viste Neuhusen P210 9mm pistol herover.

Vi har 5 fine skydebaner med elektronisk markering hvor du kan skyde med kaliber .22lr salon riffel.

I BSI er der en hyggelig atmosfære. Vi sætter en ære i et godt sammenhold, så vi rent faktisk har det som et formålsparagraf i vores vedtægter.

Det her skal du nok ikke regne med er muligt, men det er en fantastisk film :-)