Blistrup Skytteforening © 2007

Nyheder

• Foreningsvåben » 
Skytteforeningen har erhvervet nye foreningsvåben til riffel og pistolskytter.


 

• Sponsor » 
Støt klubbens sponsorer - De støtter os.

 


Discipliner

Som forening under hovedorganisationen De Danske Skytteforeninger, giver Blistrup Skytteforening i Nordsjælland dig naturligvis mulighed for at dyrke alle discipliner, fastlagt herfra.

Vinterhalvåret:

I perioden fra 1. september til 17. maj træner vi pistol på 15 meter, det foregår på Blistrup Skole hver torsdag fra kl. 18.00

Kom og vær med og få en gratis prøveskydning. 

Sommerhalvåret:

Fra 24. maj til 30. september skydes der udendørs på Hanebjerg Skyttecenter ved Hillerød om torsdagen i ulige uger på 25 meter, se aktivitetskalender.

Derudover er der mulighed for deltagelse i arrangementer under De Danske Skytteforeninger og DSU

For nærmere orientering anbefaler vi, at du i foreningen køber et eksemplar af "SKYTTEBOGEN", der overskueligt giver dig indblik i alle discipliner, klasseinddelinger og gældende regler.

 

Hvem kan dyrke pistolskydning?

 

Alle kan i princippet dyrke pistolskydning. Visse fysiske handicap og syg­domme kan dog gøre sporten sikkerhedsmæssigt uforsvarlig. Hvis du vil dyrke pistolskydning, skal du være indstillet på, at det tager tid før resultaterne kommer. Det er derfor bedst, hvis du er af den type, der godt kan lide at arbejde med dig selv og løbende se resultaterne forbedres.Normalt tager det 2 års regelmæssig træning, før man bliver en habil pistolskytte.

Mød os på skydebanerne i Blistruphallen. Har du lyst til at prøve en spændende og udfordrende sport, er du velkommen til at besøge os på en af vores træningsaftner. Du vil få en snak med en kyndig skytte, som vil guide dig gennem din første skydning.

Link til våben som sælges af skytteforeningen  klik her.

Kontingentet for 2011/12

- Voksne kr. 450,- 

- Børn under 21 år kr. 300,-

- Familie (samme husstand) kr. 750,-

For nye medlemmer, der starter i løbet af sæsonen, vil der ske en reduktion af kontingentet på følgende måde:

Start i 4. kvartal (oktober-december) = fuld kontingentsats
Start i 1. kvartal (januar-marts) = ¾ af kontingentsatsen
Start i 2. kvartal (april-juni) = ½ af kontingentsatsen
Start i 3. kvartal (juli-september) = ¼ af kontingentsatsen

Undervisningen foretages af erfarne pistolskytter og instruktører, der følger en undervisningsplan for det pågældende medlem.

Iht. våbenloven skal man have været aktivt skydende medlem af en skytteforening i mindst to år for at kunne søge om våbentilladelse til et eget våben. Der er også et aktivitetskrav for at bevare retten til at beholde en sådan våbentilladelse. Yderligere har vi et internt krav i foreningen om at man skal kunne skyde mindst 240 point med en kaliber .22 (30 skud) på en 15 eller 25 m præcisionsskive for at kunne ansøge om våbenpåtegning til et grovvåben.

Foreningen råder over et antal pistoler og revolvere, der kan benyttes af nye skytter, og skytter der ikke ønsker at investere i egne våben, se foreningsvåben.

Klasseprogram, standardpistol, 15m
Gruppe Klasse Skyde- stilling Antal gældende skud Klasseind- delings % Mærke- krav Mærke
Børn BK * Alle klasser 6 serier á 5 skud   232p Børnemærke
Junior JUN **   225p Juniormærke
Ungdom UNG     230p Ungdomsmærke
Senior 1 Stående frit med enhånds- fatning 10% (274) 275p Friskyttemærke
Senior 2 25% (261) 264p Guldmærke
Senior 3 30% (246) 246p Sølvmærke
Senior 4 35% 230p Bronzemærke
Veteran V1 ** 35% (260) 250p Veteranmærke
Veteran V2 ** 65%   Veteranmærke
Åben ÅKL ***   230p Åben klasse mærke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bestemmelser
Skive Pistolskive 2000. Indadtælling anvendes ved berørt streg, mindste skudværdi er 3. Skiveskift efter hver serie.
Prøveskud Ubegrænset antal prøveskud på samme skive forud for gældende skydning.
Skydetid 45 minutter pr. skydning incl. prøveskud.
BK *) Skydestillingen skal være stående med under- armsstøtte og tohåndsfatning.
JUN & VET **) Skydestillingen må være en- eller tohåndsfat-ning efter skyttens eget ønske.
ÅKL ***) Skydestillingen skal være tohåndsfatning.
Kørestolsbrugere Tillades at skyde siddende i kørestolen i respektive klasser.
Klassegruppe Se side 401 - 403 i Skyttebogen

Har du spørgsmål, kan vi kontaktes via e-mail: formand@blistrup-skytteforening.dk.

Adresse på klubben.: Blistruphallen Toftegårdsvej 6 Udsholt 3230 Græsted.

 

 

 


Vil du have en på opleveren? - er du Junior- eller Ungskytte, så læs videre…

Projekt Ung er med til at skabe et landsdækkende netværk for unge mennesker. Som skytte i Projekt Ung bliver du rustet til at kunne klare dig i mange forskellige situationer både fysisk med skydning, men også mentalt, grundlæggende er projektet et tilbud til dig, som ønsker varieret og seriøs træning samt muligheden for at møde en masse andre unge mennesker.

 

Foreningen har fået godkendt sine pistolbaner så nu kan der også skydes med 9mm. og cal.38 pistoler og revolver.

Terrænskydning i Tubæk

Træning 15 meter pistol

Lidt historie skrevet af Arne Nohlberg, om den meget populære Franske pistol Unique.